Водопадите край село Орехово

Разстояние8 km

От Орехово започват няколко туристически маршрута. През него минава част от най-дългата екопътека в България (трансграничният маршрут Хвойна – Ставруполи). В околностите на селото има над 20 параклиса, а особен интерес представляват водопадите – Скакалото, Костен камък и Дуплево.