Екопътека Комин дере

Разстояние31 km

Екопътека “Комин дере” започва от гр. Лъки до махала Брайковица, и е около 4 км. Изградени са 3 красиви беседки, прекрасна панорамна площадка и 4 броя информационно-образователни табели. По екопътекатав зависимост от сезона ще срещнете защитени и редки растения, реликти и ендемити, някой от които са включени и в Червената книга на изчезващи видове. Много билки и красиви декоративни растения.

Животинският свят също е разнообразен. Срещат се див заек, сърна глиган, лисица, белка, златка. След Назърова чешма може да видите мравуняк, което едоказателство за екологично чист район. Близостта и с гр. Лъки и лекия преход я прави много посещавана.